top of page

Management by Bestor

​Vi hjälper kunder med både strategiskt arbete, målbilder och hantering av aktiviteter som skall utföras i linje med tagna beslut och i utmejslad riktning. Vi skapar också förutsättningar för att dessa aktiviteter skall genomföras på det mest fördelaktiga sättet med hänsyn taget till digitalisering och de höga krav som idag ställs på såväl struktur som dynamik och innovation.

Verksamhetsutveckling

Vi ger stöd till våra kunder i sin ambition att över tiden identifiera, planera, prioritera, balansera och följa upp IT-relaterade utvecklings- och förvaltningsinsatser.

Projektledning

Vi inspirerar, driver och modererar den nödvändiga diskussionen kring digitalisering baserat på en tydlig struktur och målbild.

Digital Transformation

Vi hjälper att skapa värde för existerande och nya målgrupper genom utveckling av digital strategi och genom att skapa förutsättningar för att fortlöpande, baserat på en allt högre grad av tillgängliggörande av teknologisk innovation, kunna implementera nya affärsmodeller och finna nya intäktsflöden.

Symphony by Bestor

Identifiera, planera, prioritera, balansera och följ upp din portfölj – allt i ett verktyg. Vår metod är byggd på många års erfarenhet och tar ett helhetsgrepp kring portföljstyrning.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Tack, vi hör av oss inom kort!

bottom of page