top of page

Om oss

Bestor verkar i både privat och offentlig sektor. Där jobbar vi i regioner, företag och myndigheter för utveckling och effektivisering. Vårt mål är förbättring och kostnadseffektivisering på samhällsnivå ända ut till den enskilda medborgaren 

Genom att stötta våra kunder och uppdragsgivare att våga förbereda sig för framtiden inspirerar och engagerar vi till generativa förändringar. 

Med våra erfarenheter och kompetenser har vi ett visionärt förhållningsätt. Vi är vana att arbeta med givna förutsättningar och åstadkommer önskad förändring. Hos Bestor får man alltid lite mer. Dådkraft är vårt motto

Bestor värdesätter teamet högt och uppnår meningsfullhet genom god kommunikation i samarbetet med kunden. Vi kan genom att vara nyfikna och prestigelösa ge tillbaka till samhället och bidra till en bättre värld genom hållbara förändringar. 

Bestor är unika, äkta och lätta att ta kontakt med. Vi lämnar avtryck utan att ta över. Det som gör oss unika är att vi inte frestas av att tro på problemet såsom det presenteras, utan vikten av att förstå det verkliga behovet.

Engagemang

Vi är stolta över vår personal som med engagemang i våra kunders problemställningar lägger stor vikt vid att leverera konkreta och betydelsefulla resultat på både kort och lång sikt.

Ärlighet

Grunden i vårt arbetssätt är att tidigt förstå kundens situation och behov. Som samarbetspartner tillhandahåller Bestor ett ofärgat managementperspektiv och agerar oberoende av kulturella och organisatoriska gränser och revir.

Kompetens

Våra konsulter har mångårig och bred yrkeserfarenhet från både linjebefattningar och konsultverksamhet inom bl.a. offentlig verksamhet, sjukvård, finans, spel, entreprenad och industri.

bottom of page